Sendikamız, sürücü eğitiminde yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak üzere çalışma yapmaya odaklanmış, sektörü önemseyen, bu sektörden ekmek yiyen kurucuların, işverenler sendikası adı altında örgütlendikleri bir yapıdır.
Sürücü Eğitimi İşverenler Sendikası
Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikamız (SÜRSEN); Sürücü Kursu kurucusu ve sahipleri tarafından 5 Aralık 2015 tarihinde kurulmuştur.

Amacımız
          Sürücü eğitimi İşkolunda faaliyet gösteren İşverenlerin başta eğitim ticaret ve çalışma hayatını düzenleyen mevzuat ve uygulamaları olmak üzere, mevzuat çerçevesinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak, işkolunda kurulmuş ve kurulacak olan sürücü eğitimi verecek her kademedeki iş yerlerinin ve eğitim merkezlerinin verimli ve ahenkli çalışmasına yardımcı olmak, üyelerini temsil etmek, hizmet içi eğitimlerini organize etmek çalışma barışını kurmak ve devam ettirmek, işkolundaki işverenleri sendika çatısı altında toplamak amacıyla Türkiye çapında faaliyette bulunmaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünün, Milli Egemenliğin ve Cumhuriyetin korunması ve Atatürk İlkelerinin yaşatılması, demokratik ilkelerden ayrılmadan ve eğitimin önemi esası üzerinden faaliyet gösterilmesi asıldır.

Misyonumuz
          Ulusal bilince sahip, insan ve çevre haklarına duyarlı, Türk toplumunun trafik kültürünün gelişmesini sağlayacak, ülkemizin hakettiği saygılı, kuralları bilen, kuralları uygulayan sürücülerin yetiştirilmesi ve trafikte yer almalarını sağlamak, misyonunun getirdiği sorumluluk anlayışı ile ilgili her türlü çalışma yapmak, sektörün önüne yol haritaları koyarak topluma, sürücü eğitiminde doğru davranış, uygulama ve beceri anlayışını anlatacak eğitimin yapılmasını sağlamaktır.

Vizyonumuz
          Misyonumuz doğrultusunda; sürücü kurslarında eğitimin kalitesini artıracak çalışmalar yapmak. Amacımızın, vizyonumuza uygun olması gerçeği altında; Sürücü kursu kurucularının sektöre genel bakışlarını geliştirecek ve olumlu yönde değiştirecek hukuki, iktisadi, mali ve yönetim açısından farkındalık oluşturacak eğitim çalışmaları yapmak üzere projeler üretmek, bu projelerin uygulanmasını sağlamak veya finanse ederek uygulatmak,

  • Sürücü kursu çalışanlarının bilgi ve beceri seviyelerini yükseltecek hizmet içi eğitimler yapmak veya hizmet satın almak suretiyle yaptırmak,

  • Milli Eğitimin ve diğer sürücü eğitiminde rol alan otoritenin her seviyedeki biriminin sürücü eğitimi uygulamalarında aynı davranış ve uyum ve uygulama içinde olmaları için çalışmalar yapmak,

  • Sürücü eğitiminin geliştirilmesi için yapılan öncelikle akademisyenlerin, emniyetin ve özel öğretimin ilgili kişilerinin çalışmalarını derleyerek bunların uygulanmasıyla ilgili gerekli lobi çalışmaları yapmak,

  • Bu konularla ilgili yurt dışı uygulamaları derleyip ,takip edip, ülkemiz uygulamalarında çağdaş seviyeyi yakalama çalışmalarında referans olması için gerekli çalışmalar yapmak,

  • Yönetiminde, danışma kurulunda, yönetim kurulunda ve diğer tartışma zeminlerinde tartışıp kararlaştırdığı konuların uygulanması için her türlü enstrümanı kullanarak, uygulanmasını sağlamak.

  • Ülkenin en büyük problemlerinden biri olan trafik olgusu ile ilgili sürücü eğiticilerinin vazifesini hakkıyla yerine getirmek için gerekli bilincin oluşmasına çaba sarf etmek. Alnı açık, başı dik, onurlu bir şekilde anılmak için çalışmalar yapmaktır.